در حال بارگذاری ...

12 سال اشک و لبخند ایران تئاتر مبارک

الهام یوسفی مسئول درگاه تئاتراستان البرز ؛  امروز را باید به بهانه ی ۱۲ سال  ریخته شدن اشک ها و لبخند ها شمعی بر روی کیک با شکوه بگذاریم و به نیت بر آوردن شدن  آرزو های هنر  جوانان به احترام هنر  هنرمندان پیشکسوت این مرز و بوم شمع را فوت کنیم.

 ا عداد و ارقام گفته ها و نشنیده ها سر به فلک بزند یا نزند هنرمند تئاتر، تا باشد و باشد فریاد های پر از بغض دارد که همچون حبابی بیرون می زند اما کمی بعد می ترکد هیچ کس به اندازه ی ما  رسانه ای ها  نمی تواند  مسئول شکستن این قفل ذهنی  که هنر نمایش مظلوم و فقیر  است باشد. 

 ایجاد درگاه تئاتر برای استان ها نیز اتفاق فرخنده‌ای بود که به هر استان فرصت دیده شدن داد. امیدوارم من و تمام همکارانم در درگاه تئاترایران ، بتوانیم خانه ای امن و گرم برای هنرمندان بسازیم و با در دست داشتن امکاناتی بیشتر در این زمینه اول برای ارائه هر چه بهتر تهیه خبر از  هنرمندان کشورمان در استان های مختلف مفید و موثر واقع شویم و در این راه  از تمام هنرمندان، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز و دیگر مسئولان استان البرز  کمک می طلبم تادر  جهت تقویت هنر والای نمایش، با تئاتر البرز همکاری کنند .

 
نظرات کاربران